Kurz Od bezmoci k naději

7.-8.10.2023

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Doléhá na vás tíha klimatické a environmentální krize? Jak dobře být s emocemi jako jsou bezmoc, strach, vztek, smutek, zoufalství či vina? To vše jsou legitimní reakce a prožitky s ohledem na fakt, že čelíme závažnému ekologickému rozvratu. Na tomto kurzu vytvoříme příležitost a bezpečný prostor sdílet vše, co prožíváme, a tyto emoce začít vnímat jako své spojence, nikoliv nepřátele. Budeme rozvíjet koncept psychické odolnosti i environmentální naději. Účastníci*ce mých kurzů pak odchází s tím, že jsou posíleni/é:

  • vědomím, že v tom nejsou sami/samy
  • vizí, v jakém světě si přejí žít
  • vírou, že tyto vize můžou vytrvalým úsilím spoluvytvářet
  • uvědoměním, že péče o sebe je stejně důležitá jako péče o přírodu a svět okolo

Cena: 3 600 Kč. Byla-li by pro vás cena překážkou, napište.

Přihlašujte se prosím zde.

Pokud máte zájem o tento kurz pro vaší organizaci, kontaktujte mě prosím na z.vostova@gmail.com pro více informací.

Reference:

Ochutnávka workshopu Environmentální žal jako cesta k naději opravdu dostál svého názvu. Měla jsem představu, že potkat se se skupinou lidí nad tématem envirokrize a jejího dopadu na lidské prožívání, musí nevyhnutelně skončit depkou. Ale Zdeňka nás přirozeně směrovala od pojmenování pocitů, které v nás envirokrize vyvolává (samotné sdílení působí pro účastníka kruhu úlevně – vida, nejsme v tom tak sami, jak by se mohlo zdát!) přes hledání osobních zdrojů, o které se můžeme opřít, abychom své pocity ustáli ve zdraví a zbyla nám třeba i energie, se kterou můžeme smysluplně naložit, pokud budeme chtít. Po 2 hodinách workshopu jsem si s překvapením uvědomila, že se environmentálního žalu opravdu jde dotýkat, aniž bych odcházela s pocitem, že je všechno ztraceno a že sama nedělám dost. V závěrečné reflexi jsem se dokonce přistihla, že si opravdu odnáším kus naděje, kterou jsem si v sobě objevila – z mého pohledu právě díky citlivému a zkušenému vedení lektorky a taky díky sounáležitosti s ostatními účastníky. Příjemné překvapení na workshopu o žalu!

Zuzana Snopková, účastnice workshopu

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *