O mně

Zdeňka VoštováMám za sebou deset let poradentství v mezinárodní firmě včetně dvou let v multikulturním týmu v Kataru, kde jsem zakládala právní oddělení a jako integrity manager zaváděla etické principy do podnikání firmy a dohlížela na jejich dodržování. Právo, které jsem vystudovala, mě pořád baví, ale po čase mi v něm začalo něco chybět. Uvědomila jsem si, že škála zkušeností a situací, které zažíváme, je mnohem pestřejší, než jsou jen pravidla sepsaná v paragrafech.

Moje uvědomění mě přivedlo k zájmu o psychoterapii, komunikaci a o to, jak překonat bariéry či konflikty. Průlomový pak pro mě byl psychoterapeutický výcvik a objev nenásilné komunikace. Ta  mi ukázala, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními. Nyní pracuji jako gestalt terapeutka, zapsaná mediátorka a lektorka. Protože jsem měla vždy blízko k environmentálním tématům, rovněž poskytuji podporu lidem, na které doléhá jejich tíha (environmentální žal).

Moje vzdělání

Vystudovala jsem právnickou fakultu UK a právo jsem rovněž studovala na Copenhagen University v Dánsku. Moje terapeutické vzdělání pramení především z Integrativního psychoterapeutického výcviku zaměřeného převážně na Gestalt psychoterapii.  V průběhu své praxe jsem absolvovala také mediační výcvik završený zápisem do seznamu mediátorů na Ministerstvu spravedlnosti. Dále jsem se účastnila řady tréninků v oblasti komunikace, řešení konfliktů a zážitkové pedagogiky. Jsem členkou Climate psychology alliance.

Kde jsem získala zkušenosti

Řadu let jsem byla součástí právního týmu v mezinárodní firmě, mám tedy přehled o tom, jak fungují obchodní společnosti i porozumění pro klienty, kteří pracují na náročných pracovních pozicích. Jakožto zapsaná mediátorka mám za sebou desítky mediovaných případů, kdy jsem asistovala stranám při hledání vzájemné dohody. Na půdě Univerzity Karlovy jsem lektorovala kurz Základy komunikace. V současnosti pracuji jako terapeutka a při své praxi čerpám i ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kde jsem pracovala s klienty s psychosomatickými obtížemi, depresivními a úzkostnými stavy a traumaty z dětství. Dále lektoruji kurzy pro veřejnost zaměřené na rozvoj osobnosti a na práci s environmentálním žalem a klimatickou úzkostí.

Co mi dělá radost

Moje děti. Komunitní život. Chození po horách. Pocit, že se věci daří. Kolo jako dopravní prostředek.

Rozhovory v médiích

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak přemýšlím, můžete si:

Moje kvalifikace

Vzdělání a absolvované výcviky a kurzy

 • Integrativní psychoterapeutický výcvik u společnosti Instep, akreditován jako komplexní psychoterapeutický program (1180 hodin) u České asociace pro psychoterapii a u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP)
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 
 • Copenhagen University, Faculty of law
 • Vyjednávání a mediace (Copenhagen University, 2011 American Bar Association, celkem 100 výukových hodin)
 • Výcvik Mediace a mediační techniky (60 výukových hodin)
 • Nenásilná komunikace (2013- 2020)
 • Výchova bez poražených (2018-2019)
 • Výcvik Metody zážitkové pedagogiky (150 výukových hodin)

Členství v odborných organizacích

Pracovní praxe a zkušenosti

 • Vlastní psychoterapeutická praxe (od r. 2018)
 • Terapeutické poradenství pro studenty, Univerzita Karlova (od r. 2020)
 • Vlastní mediační praxe a mediace v AK Plavec & Partners (od roku 2018)
 • Psychoterapeutické poradenství, Meetina, z.s. (od r. 2018) a A-DOMA, z.s., (2019)
 • Lektorování Nenásilné komunikace na fakultě CŽV UK (2016-2017)
 • Lektorování kurzů zaměřených na rozvoj osobnosti (od r. 2017)
 • Stáž v denním stacionáři na Psychosomatické klinice (2017)
 • Místopředsedkyně a instruktorka Velký Vůz z.s., spolku zaměřeného na všestranný rozvoj osobnosti a zážitkové kurzy (2013-2017)
 • Právnička a manažerka etiky podnikání (Compliance & Integrity manager) pro ABB LLC, Katar (2010-2012)
 • Právnička a specialistka na etiku podnikání ABB s.r.o. (2006-2016)

Reference

Zdeňku jsem poznal v rámci výcviku. Je vnímavá, respektující a nestranná. Vždy myslí na jednotlivé členy a jejich potřeby, i když oni sami na ně z různých důvodů zapomínají. To, co přináší do skupinového prostoru je základní a zároveň zásadní pro úspěšnou terapii. Vřele doporučuji objevit osobně, co to je. Mgr. Vít Čejka- terapeut a sociální pracovník

Profesionální, ale přitom velmi "civilní" a empatické, nenásilné pro-vedení celého kurzu i celým kurzem. Zkrátka, bylo to příjemné a na pohodu. Zdeňce se velmi rychle a přirozeně podařilo "odbourat" ostych účastníků (byl-li) a navodila ochotu sdílet životní a profesní vize a plány. Doporučuji. (Milena Vaňková, účastnice workshopu)

Kontakt na mediaci u Zdeňky Voštové jsem dostal od kamaráda. Šlo o konflikt s mým obchodním partnerem a když jsme tam šli, vůbec jsme nevěděli, co od toho čekat. Nakonec se setkání ukázala jako velmi přínosná, atmosféra mezi námi se postupně čistila a na třetím setkání se nám podařilo se uzavřít dohodu, se kterou jsem spokojený. Naše vzájemná spolupráce pokračuje dál a to je důležité. (Majitel výrobní firmy, Praha)

Setkání bylo inspirativní, v příjemném prostředí, Zdeňka Voštová působila jako průvodce vlastními myšlenkami a nenásilně nás doprovodila k cíli. Zdeňka je pohodový človek, který dovede vytvořit příjemnou atmosféru a otevřené prostředí. Zároveň byla velmi dobře připravená a ani nemusela do procesu příliš zasahovat. Doporučuji. (Aleš Vančura, obchodní ředitel)

Zdeňka byla velmi příjemná a otevřená lektorka a účastníky provedla rozhovory zkušeně, s pocitem důvěry. Určitě bych se s radostí zúčastnila dalšího jím vedeného kurzu. (Tereza Malá, účastnice kurzu)

Zdeňka Voštová je neuvěřitelně milá, naladí se na vaši potřebu a podle toho s vámi také spolupracuje. Já jsem dost individuální, takže jsem byla trochu nervózní, aby mě netlačila do nějakého jasně daného postupu. Naštěstí předčila mnohonásobně má očekávání a naše spolupráce probíhala naprosto harmonizovaně, nenuceně a myslím ke spokojenosti nás obou. Díky Zdeňce jsem v sobě objevila spoustu úžasných předností, ale i věci, které jsem dlouho potlačovala a neuměla s nimi pracovat. (Jana Amortová, individuální sezení)