O mně

Mám za sebou deset let poradentství v mezinárodní firmě včetně dvou let v multikulturním týmu v Kataru, kde jsem zakládala právní oddělení a jako integrity manager zaváděla etické principy do podnikání firmy a dohlížela na jejich dodržování. Právo, které jsem vystudovala, mě pořád baví a stále se mu částečně věnuji, ale po čase mi v něm začalo něco chybět. Uvědomila jsem si, že škála zkušeností a situací, které zažíváme, je mnohem pestřejší, než jsou jen pravidla sepsaná v paragrafech.

Moje uvědomění mě přivedlo k zájmu o psychoterapii, komunikaci a o to, jak překonat bariéry či konflikty. Průlomový pak pro mě byl psychoterapeutický výcvik a objev nenásilné komunikace. Ta  mi ukázala, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními. Nyní pracuji jako gestalt terapeutka, zapsaná mediátorka a lektorka. Protože jsem měla vždy blízko k environmentálním tématům, rovněž poskytuji podporu lidem, na které doléhá jejich tíha (environmentální žal).

Moje vzdělání

Vystudovala jsem právnickou fakultu UK a právo jsem rovněž studovala na Copenhagen University v Dánsku.  Od roku 2015 jsem v Integrativním psychoterapeutickém výcviku zaměřeném převážně na gestalt psychoterapii.  V průběhu své praxe jsem absolvovala také dva mediační výcviky završené úspěšně složenou mediátorskou zkouškou na Ministerstvu spravedlnosti. Dále jsem absolvovala řadu výcviků a tréninků v oblasti komunikace, řešení konfliktů a zážitkové pedagogiky.

Kde jsem získala zkušenosti

Řadu let jsem byla součástí právního týmu v mezinárodní firmě, mám tedy přehled o tom, jak fungují obchodní společnosti i porozumění pro klienty, kteří pracují na náročných pracovních pozicích. Po absolvování medičního výcviku a úspěšném složení zkoušek jsem se stala zapsanou mediátorkou. Na půdě Univerzity Karlovy jsem lektorovala kurz Základy komunikace. V současnosti pracuji jako terapeutka a při své praxi čerpám i ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kde jsem pracovala s klienty s psychosomatickými obtížemi, depresivními a úzkostnými stavy a traumaty z dětství. Dále lektoruji kurzy pro veřejnost zaměřené na rozvoj osobnosti.

Co mi dělá radost

Setkávání s lidmi a komunitní život. Pocit, že se věci daří. Blbnutí s dětmi. Kolo a koloběžka jako dopravní prostředek.

Rozhovory v médiích

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak přemýšlím, můžete si:

Moje kvalifikace

Vzdělání a absolvované výcviky a kurzy

 • Integrativní psychoterapeutický výcvik (od r. 2015) u společnosti Instep, akreditován jako komplexní psychoterapeutický program (5 let, 850 hodin) u České asociace pro psychoterapii a u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP)
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (2002-2008)
 • Copenhagen University, Faculty of law (2006-2007 )
 • Vyjednávání a mediace (2006-2007, Copenhagen University, 2011 American Bar Association, celkem 100 výukových hodin)
 • Výcvik Mediace a mediační techniky (2017, Radka Medková, celkem 60 výukových hodin)
 • Nenásilná komunikace (2013- 2016, Jan Burian, Ondřej Přibyla, celkem 40 výukových hodin)
 • Výchova bez poražených (2018-2019, celkem 26 výukových hodin)
 • Rodinná gestalt terapie (2016, Jan Knop)
 • Psychiatrie pro psychoterapeuty (2017, Elen Křivková)
 • Základy neurověd (2017, Michaela Viktorinová, Národní ústav duševního zdraví)
 • Gestalt theatre workshop (2018, Diego Marín)
 • Psychoterapeutický vztah (2015, Martin Jára, Gestalt Academy)
 • Práce se sny (2016, Martin Jára, Gestalt Academy)
 • Trauma a traumatická krize (2016, Yvonna Lucká)
 • Autentické dialogy (2013, Magdalena Vokáčová)
 • Krizová intervence (2012, Velký Vůz Sever)
 • Cílená zpětná vazba (2013, Eva Reitmayerová)
 • Výcvik Metody zážitkové pedagogiky (2012-2013 Velký Vůz, z.s., cekem 150 výukových hodin)

Účast na konferencích

 • Gestalt psychoterapeutická konference Mikulov 2019
 • Mediátor roku 2019

Pracovní praxe a zkušenosti

 • Vlastní psychoterapeutická praxe (od r. 2018)
 • Vlastní mediační praxe a mediace v AK Plavec & Partners (od roku 2018)
 • Psychoterapeutické poradentství, Meetina, z.s. (od r.2018) a A-DOMA, z.s., (2019)
 • Lektorování Nenásilné komunikace na faktultě CŽV UK (2016-2017)
 • Lektorování kurzů zaměřených na rozvoj osobnosti (od r. 2017)
 • Stáž v denním stacionáři na Psychosomatické klinice (2017)
 • Právní poradentství pro AK Stuchlíková (2018-2019)
 • Místopředsedkyně a instruktorka Velký Vůz z.s., spolku zaměřeného na všestranný rozvoj osobnosti a zážitkové kurzy (2013-2017)
 • Mentorka katarských studentů práv pod záštitou American Bar Association (2011-2012)
 • Právnička a manažerka etiky podnikání (Compliance & Integrity manager) pro ABB LLC, Katar (2010-2012)
 • Právnička a specialistka na etiku podnikání ABB s.r.o. (2006-2016)

Reference

Zdeňku jsem poznal v rámci výcviku. Je vnímavá, respektující a nestranná. Vždy myslí na jednotlivé členy a jejich potřeby, i když oni sami na ně z různých důvodů zapomínají. To, co přináší do skupinového prostoru je základní a zároveň zásadní pro úspěšnou terapii. Vřele doporučuji objevit osobně, co to je. Mgr. Vít Čejka- terapeut a sociální pracovník

Profesionální, ale přitom velmi "civilní" a empatické, nenásilné pro-vedení celého kurzu i celým kurzem. Zkrátka, bylo to příjemné a na pohodu. Zdeňce se velmi rychle a přirozeně podařilo "odbourat" ostych účastníků (byl-li) a navodila ochotu sdílet životní a profesní vize a plány. Doporučuji. (Milena Vaňková, účastnice workshopu)

Kontakt na mediaci u Zdeňky Voštové jsem dostal od kamaráda. Šlo o konflikt s mým obchodním partnerem a když jsme tam šli, vůbec jsme nevěděli, co od toho čekat. Nakonec se setkání ukázala jako velmi přínosná, atmosféra mezi námi se postupně čistila a na třetím setkání se nám podařilo se uzavřít dohodu, se kterou jsem spokojený. Naše vzájemná spolupráce pokračuje dál a to je důležité. (Majitel výrobní firmy, Praha)

Setkání bylo inspirativní, v příjemném prostředí, Zdeňka Voštová působila jako průvodce vlastními myšlenkami a nenásilně nás doprovodila k cíli. Zdeňka je pohodový človek, který dovede vytvořit příjemnou atmosféru a otevřené prostředí. Zároveň byla velmi dobře připravená a ani nemusela do procesu příliš zasahovat. Doporučuji. (Aleš Vančura, obchodní ředitel)

Zdeňka byla velmi příjemná a otevřená lektorka a účastníky provedla rozhovory zkušeně, s pocitem důvěry. Určitě bych se s radostí zúčastnila dalšího jím vedeného kurzu. (Tereza Malá, účastnice kurzu)

Zdeňka Voštová je neuvěřitelně milá, naladí se na vaši potřebu a podle toho s vámi také spolupracuje. Já jsem dost individuální, takže jsem byla trochu nervózní, aby mě netlačila do nějakého jasně daného postupu. Naštěstí předčila mnohonásobně má očekávání a naše spolupráce probíhala naprosto harmonizovaně, nenuceně a myslím ke spokojenosti nás obou. Díky Zdeňce jsem v sobě objevila spoustu úžasných předností, ale i věci, které jsem dlouho potlačovala a neuměla s nimi pracovat. (Jana Amortová, individuální sezení)