O mně

Mám za sebou deset let právního poradentství v mezinárodní firmě včetně dvou let v multikulturním týmu v Kataru, kde jsem zakládala právní oddělení. Moje zkušenosti mě přivedly k zájmu o komunikaci a o to, jak překonat bariéry či konflikty.

Průlomový pak pro mě byl objev nenásilné komunikace. Ta  mi ukázala, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními. Základy nenásilné komunikace lektoruji na půdě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 jsem v Integrativním psychoterapeutickém výcviku zaměřeném převážně na Gestalt terapii. Ze svých zkušeností těžím v rodinných i obchodních mediacích, jako gestalt terapeutka a jako lektorka kurzů osobního rozvoje.

Moje vzdělání

Moje vzdělání je pestré. V rámci klasického vzdělávání jsem nejprve vystudovala Právnickou fakultu UK a právo jsem rovněž studovala na Copenhagen University v Dánsku. V průběhu své praxe jsem absolvovala dva mediační výcviky završené úspěšně složenou mediátorskou zkouškou na Ministerstvu spravedlnosti.  Od roku 2014 jsem v Integrativním psychoterapeutickém výcviku zaměřeném převážně na Gestalt terapii.  Dále jsem absolvovala řadu výcviků a tréninků v oblasti komunikace, řešení konfliktů a psychoterapie. (Detailnější CV najdete níže.)

Kde jsem získala zkušenosti

Řadu let jsem byla součástí právního týmu v mezinárodní firmě, mám tedy přehled o tom, jak fungují obchodní společnosti i porozumění pro klienty, kteří pracují na náročných pracovních pozicích. Po absolvování medičního výcviku a úspěšném složení zkoušek jsem se stala zapsanou mediátorkou. Základy komunikace lektoruji mimo jiné na půdě Univerzity Karlovy. Při své praxi čerpám ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kde jsem pracovala s klienty s psychosomatickými obtížemi a traumaty z dětství. Dále lektoruji seberozvojové kurzy přes projekt Naučmese.cz.

Co mi dělá radost

Setkávání s lidmi. Pocit, že se věci daří. Blbnutí s mými dětmi. Jízda na koloběžce a pobyt v přírodě.

Moje kvalifikace

Vzdělání a absolvované výcviky a kurzy

 • Integrativní psychoterapeutický výcvik (od r. 2014) u společnosti Instep, akreditován jako komplexní psychoterapeutický program (5 let, 850 hodin) u České asociace pro psychoterapii a u Evropské asociace pro integrativní psychoterapii (EAIP)
 • 2002-2008 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • 2006-2007 Copenhagen University, Faculty of law
 • Vyjednávání a mediace (2006-2007, Copenhagen University, 2011 American Bar Association, celkem 100 výukových hodin)
 • Výcvik Mediace a mediační techniky (2017, Radka Medková, celkem 60 výukových hodin)
 • Nenásilná komunikace (2013- 2016, Jan Burian, Ondřej Přibyla, celkem 40 výukových hodin)
 • Výchova bez poražených (2018-2019, celkem 26 výukových hodin)
 • Rodinná gestalt terapie (2016, Jan Knop)
 • Gestalt theatre workshop (2018, Diego Marín)
 • Psychoterapeutický vztah (2015, Gestalt Academy)
 • Práce se sny (2016, Gestalt Stream)
 • Práce s traumatem (2016, Yvonna Lucká)
 • Autentické dialogy (2013, Magdalena Vokáčová)
 • Krizová intervence (2012, Velký Vůz Sever)
 • Cílená zpětná vazba (2013, Velký Vůz Sever)

Pracovní praxe a zkušenosti

 • Mediace v AK Plavec & Partners (od roku 2018)
 • Individuální a rodinná psychoterapeutka, vlastní praxe a Meetina, z.s. (od r. 2018)
 • Lektorování Nenásilné komunikace na faktultě CŽV UK (2016-2017)
 • Lektorování seberozvojových kurzů na Naučmese.cz
 • Stáž v denním stacionáři na Psychosomatické klinice (2017)
 • Právní poradentství pro AK Stuchlíková (od roku 2018)
 • Místopředsedkyně a instruktorka Velký Vůz z.s., spolku zaměřeného na všestranný rozvoj osobnosti a zážitkové kurzy (2013-2017)
 • Mentorka katarských studentů práv pod záštitou American Bar Association (2011-2012)
 • Zakládání právního oddělení ABB LLC, Katar (2010-2012)
 • Působení v mezinárodní společnosti ABB s.r.o. (2006-2017)

Reference

Profesionální, ale přitom velmi "civilní" a empatické, nenásilné pro-vedení celého kurzu i celým kurzem. Zkrátka, bylo to příjemné a na pohodu. Zdeňce se velmi rychle a přirozeně podařilo "odbourat" ostych účastníků (byl-li) a navodila ochotu sdílet životní a profesní vize a plány. Doporučuji. (Milena Vaňková, účastnice workshopu)

Kontakt na mediaci u Zdeňky Voštové jsem dostal od kamaráda. Šlo o konflikt s mým obchodním partnerem a když jsme tam šli, vůbec jsme nevěděli, co od toho čekat. Nakonec se setkání ukázala jako velmi přínosná, atmosféra mezi námi se postupně čistila a na třetím setkání se nám podařilo se uzavřít dohodu, se kterou jsem spokojený. Naše vzájemná spolupráce pokračuje dál a to je důležité. (Majitel výrobní firmy, Praha)

Setkání bylo inspirativní, v příjemném prostředí, Zdeňka Voštová působila jako průvodce vlastními myšlenkami a nenásilně nás doprovodila k cíli. Zdeňka je pohodový človek, který dovede vytvořit příjemnou atmosféru a otevřené prostředí. Zároveň byla velmi dobře připravená a ani nemusela do procesu příliš zasahovat. Doporučuji. (Aleš Vančura, obchodní ředitel)