Ceník a podmínky terapie

  • Délka sezení: 50 minut
  • Cena: 800 Kč za sezení

Kde se terapie konají

  • Terapie probíhají v terapeutické místnosti ve Velehradské ulici 19, Praha Vinohrady, viz Kontakt

Jak probíhá naše spolupráce

  • Vzájemná očekávání si ujasňujeme na úvodním setkání. Můžete se rozhodnout pro další dvě setkání na to, abychom si ověřili, zda spolu můžeme pracovat a zda vám naše spolupráce může přinést úlevu a užitek.
  • Jak často se budeme setkávat i celková délka psychoterapie závisí na povaze Vašich potíží i Vašich finančních a časových možnostech. Optimální frekvence setkávání je 1x týdně / 1x za 14 dní. Zpočátku je obvykle lepší scházet se častěji v  pravidelných intervalech, aby byla zachovaná kontinuita terapeutické práce.

Etika

  • Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.
  • O sezeních se nevedou žádné záznamy např. pro pojišťovnu, jde o klientovu soukromou záležitost a vše, co se probírá na sezeních, je naprosto důvěrné. (Pouze v případě závažných trestných činů má terapeut, stejně jako ostatní občané, oznamovací povinnost.)
  • Klient může přijít do terapie i anonymně. Nemusíte mít žádné doporučení např. od lékaře.
  • Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí

Storno podmínky

  • Klient zpravidla hradí sezení v hotovosti na místě, lze také domluvit platbu na účet. Termín lze zrušit jej bezplatně s 48 hodinovým předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň 48 hodin předem, je nutné uhradit 50% ceny sezení, pokud se neomluví alespoň 24 hodin předem, pak 100% ceny sezení.