Ceník a podmínky terapie

Cena a délka individální terapie

 • Délka sezení 50 minut
 • Cena je 700 Kč za sezení (500 Kč za sezení, probíhá-li sezení v rámci sociálního projektu Meetina)

Cena a délka párová či rodinné terapie

 • Délka sezení 80 minut
 • Cena 1800 Kč
 • Terapie může být po dohodě realizována v ko-terapeutické dvojici dvou terapeutů (jedná-li se o párovou terapii, pak většinou pracuji v týmu s terapeutem- mužem)

Kde se terapie konají

 • Terapie probíhají v terapeutické místnosti na adrese Řehořova 39, Praha 3, viz Kontakt
 • Kromě klasické terapie nabízím po dohodě také společnou procházku či putování v přírodě. Pokud vás tato možnost zaujala, ozvěte se a dohodneme se na tom, kam a kdy společně vyrazit.

Jak probíhá naše spolupráce

 • Vzájemná očekávání si ujasňujeme na úvodním setkání. Můžete se rozhodnout pro další dvě setkání na to, abychom si ověřili, zda vám naše spolupráce může přinést úlevu a užitek.
 • Jak často se budeme setkávat i celková délka psychoterapie závisí na povaze Vašich potíží i Vašich finančních a časových možnostech. Nejoptimálnější frekvence setkávání je 1x týdně / 1x za 14 dní. Zpočátku je obvykle lepší scházet se častěji v  pravidelných intervalech, aby byla zachovaná kontinuita terapeutické práce.

Etika

 • O sezeních se nevedou žádné záznamy např. pro pojišťovnu, jde o klientovu soukromou záležitost a vše, co se probírá na sezeních, je naprosto důvěrné. Pouze v případě závažných trestných činů má terapeut/ psycholog, stejně jako ostatní občané, oznamovací povinnost.
 • Klient může přijít do terapie i anonymně. Nemusíte mít žádné doporučení např. od lékaře.
 • Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí se svým životním příběhem, těžkostmi, i radostmi, tak abychom se společně dostali k porozumění významu určitých potíží právě v kontextu Vašeho života a poté ke změnám v emočním prožívání, způsobech myšlení a nazírání na různá témata a také ke změnám v chování, jinak řečeno k postupnému zavádění změn do života.

Storno podmínky

 • Klient zpravidla hradí sezení na místě. Má možnost zrušit jej bezplatně s 48 hodinovým předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň 48 hodin předem, je nutné uhradit 50% ceny sezení, pokud se neomluví alespoň 24 hodin předem, pak 100% ceny sezení.