Ceník a podmínky terapie

 • Délka terapie: 50 minut
 • Cena: 1400 Kč za sezení

Kde se terapie konají

 • V současné době nabízím terapie jak osobně, tak on-line
 • Další možností je vyjít na terapeutickou procházku
 • Osobně probíhají terapie i mediace v terapeutické místnosti v Trojské ulici na Kobylisích, Praha, viz Kontakt

Jak probíhá naše spolupráce

 • Vzájemná očekávání si ujasňujeme na úvodním setkání. Můžete se rozhodnout pro další dvě setkání na to, abychom si ověřili, zda spolu můžeme pracovat a zda vám naše spolupráce může přinést úlevu a užitek.
 • Jak často se budeme setkávat i celková délka psychoterapie závisí na povaze Vašich potíží i Vašich finančních a časových možnostech. Optimální frekvence setkávání je 1x týdně / 1x za 14 dní. Zpočátku je obvykle lepší scházet se častěji v  pravidelných intervalech, aby byla zachovaná kontinuita terapeutické práce.

Etika

 • Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.
 • O sezeních se nevedou žádné záznamy např. pro pojišťovnu, jde o klientovu soukromou záležitost a vše, co se probírá na sezeních, je naprosto důvěrné. (Pouze v případě závažných trestných činů má terapeut, stejně jako ostatní občané, oznamovací povinnost.)
 • Klient může přijít do terapie i anonymně. Nemusíte mít žádné doporučení např. od lékaře.
 • Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí

Storno podmínky

 • Klient zpravidla hradí sezení v hotovosti na místě, lze také domluvit platbu na účet. Termín lze zrušit jej bezplatně s 48 hodinovým předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň 48 hodin předem, je nutné uhradit 50% ceny sezení, pokud se neomluví alespoň 24 hodin předem, pak 100% ceny sezení.
 • Číslo účtu: 2501899121/2010