Ceník a podmínky mediace a rodinné terapie nařízené soudem

  • Cena za mediační setkání je 1600 Kč/hod
  • Každá ze stran hradí 800 Kč/hod (individuální dohoda možná)
  • Délka jednoho mediačního setkání činí zpravidla 2-3 hodiny
  • Během mediace pracuji v terapeutické dvojici s Mgr. Davidem Odstrčilem