Ceník a podmínky mediace


Rodinné / sousedské mediace a rodinné terapie nařízené soudem

  • Cena za mediační setkání je 1600 Kč/hod, přičemž zpravidla každá ze stran hradí 800 Kč/hod (individuální dohoda možná)

Obchodní / pracovněprávní mediace

  • Cena za mediační setkání je 2000 Kč/hod (koná-li se mediace v místě objednavatele, pak je cena 2500 Kč/hod)

 

Délka jednoho mediačního setkání činí zpravidla 2-3 hodiny

Pracuji-li z důvodu vhodnosti situace v mediátorské dvojici, cena může být po dohodě s klientem navýšena