Ceník a podmínky mediace

  • Rodinné / sousedské mediace a rodinné terapie nařízené soudem: Cena za mediační setkání je 1600 Kč/hod, přičemž zpravidla každá ze stran hradí 800 Kč/hod (individuální dohoda možná)
  • Obchodní / pracovněprávní mediace: Cena za mediační setkání je 2000 Kč/hod (koná-li se mediace v místě objednavatele, pak je cena 2500 Kč/hod)
  • Délka jednoho mediačního setkání činí zpravidla 2-3 hodiny
  • Během rodinných mediací pracuji v terapeutické dvojici s Mgr. Davidem Odstrčilem