Ceník a podmínky mediace

  • Cena za mediační setkání je 1400Kč/hod
  • Každá ze stran hradí 700Kč/hod (individuální dohoda možná)
  • Délka jednoho mediačního setkání činí zpravidla 3 hodiny