Terapie

Psychoterapie není pouze pro lidi s duševním onemocněním. Pro mnohé z nás je to důležitá součást péče o duševní zdraví, které bychom neměli brát jako samozřejmost. Nabízím pomocnou ruku klientům, kteří chtějí změnit naučené vzorce chování, zlepšovat své vztahy, léčit rány z minulosti nebo se cítit sebevědoměji při zdolávání životních výzev.

Individuální terapie pro dospělé

  • Bezpečné a důvěrné prostředí
  • Profesionální a zároveň lidský přístup
  • Empatické přijetí všech emocí bez hodnocení

Cena a délka terapeutického setkání

  • 700 Kč za sezení (500 Kč za sezení, probíhá-li sezení v rámci sociálního projektu Meetina)
  • 50 minut
  • Individuální dohoda je možná

Můj terapeutický styl a zkušenosti

Můj terapeutický styl vychází z integrativního psychoterapeutického výcviku. Blízká je mi především gestalt terapie a nenásilná komunikace, která ukazuje, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními.

Jako terapeut čerpám ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kam přicházejí především lidé s psychosomatickými obtížemi a traumaty z dětství. Dále těžím z mé praxe jakožto gestalt terapeutky v zázemí Meetina z.s. a lektorky kurzů osobního rozvoje.

Neméně důležitá oblast, která mě formovala, je zážitková pedagogika. Aktivně působím ve spolku Velký Vůz, který si klade za cíl všestranný rozvoj osobnosti, a to především formou zážitkových kurzů. Několik let jsem působila jako místopředsedkyně této organizace a rovněž jsem se podílela na organizaci několika zážitkových kurzů pro veřejnost a mnoha akcí pro členy spolku.

Pravidelně docházím na odbornou supervizi (Milan Stibůrek) a na intervizní setkání. Více o mém vzdělání a mých zkušenostech najdete v sekci O mně.

Z čeho vycházím a jak pracuji v terapii


Během terapeutických sezení se prostřednictvím dialogu zaměřuji na plný a vědomý kontakt s klientem, kterého vnímám především jako člověka. Vycházím z přesvědčení, že každý člověk je schopný napojit se na své zdroje a schopnosti potřebné k vytváření dobrých vztahů s druhými a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Někdy se stane, že během dětství či pozdějšího života je tento přirozený proces narušen a člověk pak uvízne ve vzorcích chování či myšlení, které mu neslouží dobře. Jako terapeut pak umožňuji druhému člověku zvědomit si zkušenosti, zážitky a vzorce reagování z jeho osobní historie a vyzkoušet si nové, vhodnější způsoby fungování ve vztahu k okolí i k sobě samému.

Environmentální úzkost a žal

Zaměřuji se též na terapeutickou podporu lidem, kteří čelí tzv. environmentální úzkosti a žalu. Jedná se o pocity smutku či úzkosti spojené s otázkami změn v životním prostředí a globální klimatickou změnou, v angličtině jsou tyto pocity známé pod pojmem eco-anxiety.

Protože v posledních dekádách dochází k poměrně výrazným změnám na životním prostředí a prognózy do budoucna často znějí děsivě, někteří lidé v této souvislosti prožívají nejrůznější škálu pocitů, jako např. bezmoc, smutek, úzkost, ztrátu smyslu, strach o sebe (a o svoje děti), pocity viny a vztek. Zároveň si v tom mohou připadat osamělí, protože jejich okolí může mít tendenci situaci i jejich pocity spíše bagatelizovat. Těmto klientům nabízím přijetí, plný respekt k závažnosti tohoto tématu a společné hledání cesty nejlepší pro ně samotné.

Více o environmentálním žalu

Chci se objednat