Terapie

Psychoterapie není pouze pro lidi s duševním onemocněním. Pro mnohé z nás je to důležitá součást péče o duševní zdraví, které bychom neměli brát jako samozřejmost. Nabízím pomocnou ruku klientům, kteří chtějí změnit naučené vzorce chování, zlepšovat své vztahy, léčit rány z minulosti nebo se cítit sebevědoměji při zdolávání životních výzev.

Individuální a rodinná terapie pro dospělé

  • Bezpečné a důvěrné prostředí
  • Profesionální a zároveň lidský přístup
  • Empatické přijetí všeho, co prožíváte

Jakým tématům se můžeme společně věnovat?

  • Chcete se lépe vyznat ve vašich pocitech a plně jim porozumět
  • Potřebujete pomoci se zorientovat či podpořit v náročné životní situaci
  • Máte problémy ve vztazích či problémy s komunikací
  • Tíží vás psychické problémy (úzkosti, deprese atd.)
  • Chcete si ujasnit své vize a podpořit ve směřování za vašimi cíli
  • Environmentální žal, ekologická úzkost a jiné prožitky související s tíhou environmentální krize
  • Jakýmkoliv dalším tématům, která jsou pro vás důležitá

Můj terapeutický styl a zkušenosti

Můj terapeutický styl vychází z integrativního psychoterapeutického výcviku. Blízká je mi především gestalt terapie a nenásilná komunikace, která ukazuje, jak se efektivně spojit sám se sebou i s ostatními.

Jako terapeut čerpám ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kam přicházejí především lidé s psychosomatickými obtížemi a traumaty z dětství. Dále těžím z mé praxe jakožto gestalt terapeutky v zázemí Meetina z.s. a lektorky kurzů osobního rozvoje.

Neméně důležitá oblast, která mě formovala, je blízký vztah k přírodě a zážitková pedagogika. Aktivně působím ve spolku Velký Vůz, který si klade za cíl všestranný rozvoj osobnosti, a to především formou zážitkových kurzů daleko od civilizace. Několik let jsem zde působila jako místopředsedkyně a rovněž jsem organizovala zážitkové kurzy pro veřejnost a mnoho dalších akcí pro členy spolku.

Pravidelně docházím na odbornou supervizi (Milan Stibůrek) a na intervizní setkání, kde reflektuji mé terapeutické postupy a intervence.

Více o mém vzdělání a mých zkušenostech najdete v sekci O mně.

Z čeho vycházím a jak pracuji v terapii


Během terapeutických sezení se prostřednictvím dialogu zaměřuji na plný a vědomý kontakt s klientem, kterého vnímám především jako člověka. Vycházím z přesvědčení, že každý člověk je schopný napojit se na své zdroje a schopnosti potřebné k vytváření dobrých vztahů s druhými, k překonávání životních výzev a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Někdy se stane, že vlivem životních událostí tento přirozený proces narušen a člověk pak uvízne ve vzorcích chování či myšlení, které mu neslouží dobře. Jako terapeutka pak umožňuji druhému člověku zvědomit si zkušenosti, zážitky a vzorce reagování z jeho osobní historie a vyzkoušet si nové, vhodnější způsoby fungování ve vztahu k okolí i k sobě samému.

Protože jsem měla vždy blízko k environmentálním tématům, poskytuji též terapeutickou podporu lidem, na které doléhá tíha environmentálních problémů současného světa. Více o těchto prožitcích najdete v sekci environmentální žal a ekologická úzkost.

Ceník a podmínky terapie

Environmentální žal a ekologická úzkost

Zaměřuji se též na terapeutickou podporu lidem, kteří čelí tzv. environmentálnímu žalu a ekologické úzkosti. Jedná se o pocity smutku či úzkosti spojené s otázkami změn na životním prostředí a globální klimatickou změnou, v angličtině jsou tyto pocity známé pod pojmem eco-anxiety. Lidem, kteří prožívají tyto pocity, nabízím přijetí, plný respekt k závažnosti tohoto tématu a společné hledání cesty nejlepší pro ně samotné. Více informací najdete zde

Chci se objednat