Terapie

Psychoterapii vnímám jako péči o duši, jako možnost se zastavit a setkat se sám se sebou v otevřeném rozhovoru s druhým. Ať už se nacházíte v těžké životní situaci, čelíte tíze výzev světa, či jen zažíváte nejasný pocit nespokojenosti, mohu vám nabídnout možnost terapeutických sezení. Vážím si každého, kdo s odvahou a důvěrou přichází a chráním bezpečný prostor pro toto vzájemné setkání.

Individuální terapie

  • Bezpečné, nehodnotící a tvůrčí prostředí
  • Celostní přístup
  • Možnost být plně a autenticky “tady a teď”

Jakým tématům se můžeme společně věnovat?

  • Chcete se lépe vyznat ve vašich pocitech a plně jim porozumět
  • Potřebujete pomoci se zorientovat či podpořit v náročné životní situaci
  • Máte problémy ve vztazích či problémy s komunikací
  • Tíží vás psychické problémy (úzkosti, deprese, nespavost atd.)
  • Chcete si ujasnit své vize a podpořit ve směřování za vašimi cíli
  • Environmentální žal, ekologická úzkost a jiné prožitky související s tíhou environmentální krize
  • Jakýmkoliv dalším tématům, která jsou pro vás důležitá

Můj terapeutický styl a zkušenosti

Můj terapeutický styl vychází z integrativního psychoterapeutického výcviku. Blízká je mi především gestalt terapie, nenásilná komunikace a praxe všímavosti (mindfulness). Pevně věřím, že všechno v našich životech je propojené a prostředí, ve kterém žijeme, má na nás vliv stejně jako my na něj.

Jako terapeut čerpám ze svých zkušeností z denního stacionáře na Psychosomatické klinice, kam přicházejí především lidé s psychosomatickými obtížemi a traumaty z dětství. Dále těžím z mé praxe jakožto gestalt terapeutky v zázemí Meetina z.s., terapeutky pro lidi pečující o dlouhodobě nemocné (projekt Dva životy) a lektorky kurzů osobního rozvoje.

Neméně důležitá oblast, která mě formovala, je blízký vztah k přírodě a zážitková pedagogika. Aktivně působím ve spolku Velký Vůz, který si klade za cíl všestranný rozvoj osobnosti, a to především formou zážitkových kurzů daleko od civilizace. Několik let jsem zde působila jako místopředsedkyně a rovněž jsem organizovala zážitkové kurzy pro veřejnost a mnoho dalších akcí pro členy spolku. Můj blízký vztah k přírodě a k tématům životního prostředí mě přivedl k zaměření na práci s lidmi, na které doléhá tíha environmentální krize.

Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. Pravidelně docházím na odbornou supervizi (Jaromír Chrášťanský, Stanislava Dudová) a na intervizní setkání, kde reflektuji mé terapeutické postupy a intervence.

Více o mém vzdělání a mých zkušenostech najdete v sekci O mně.

Z čeho vycházím a jak pracuji v terapii


Má role v terapii spočívá ve vytvoření bezpečného, nehodnotícího a tvůrčího prostředí pro Vaše zkoumání sebe sama. Přijímám každého člověka v jeho jedinečnosti a mohu vám být průvodcem a podporou na cestě k hlubšímu uvědomění si toho, kým opravdu jste “tady a teď” a co chcete.  Vycházím z předpokladu, že na tomto základě budete snadněji a tvořivěji hledat cestu k řešení své situace a žít svobodnější a spokojenější život.

Pokud si nejste jisti, jak vlastně terapie probíhá a zda vám bude můj styl sedět, můžete prostě přijít a vyzkoušet, zda vám terapie se mnou vyhovuje.

Ceník a podmínky terapie

Environmentální žal a ekologická úzkost

Poskytuji terapeutickou podporu lidem, na které doléhá tíha environmentálních problémů současného světa. Více o těchto prožitcích najdete v sekci environmentální žal a ekologická úzkost.

Chci se objednat