Mediace

Řešíte spor s někým dalším a nedaří se vám se dohodnout? Nabízím rodinné i obchodní mediace, což je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů. Mojí rolí je umožnit vám, abyste se vzájemně slyšeli, a budu vás doprovázet při společném hledání dohody, která naplňuje potřeby všech zúčastněných.

Principy mediace

 • Bezpečné prostředí
 • Neutralita a nestrannost mediátora
 • Důvěra a mlčenlivost
 • Dobrovolnost – dobrovolné je nejen rozhodnutí stran o vstoupení do mediace, ale i o setrvání v ní

Co je to mediace

Mediace je velmi efektivní způsob, jak je možné urovnat konflikt a vyhnout se tak např. soudnímu řízení nebo životu ve vleklém konfliktu, který vám ubírá energii, čas, peníze či má dopad na vaše vztahy. K obnovení vzájemné komunikace a hledání nejlepšího možného řešení napomáhá účast a podpora třetí nezávislé strany – mediátora.

Jakožto mediátor vám mohu pomoci sejít se s druhou stranou v důvěrném a bezpečném prostředí a otevřeně mluvit o tom, co prožíváte a co potřebujete. Zároveň uslyšíte pohled druhé strany a budou pojmenovány i její zájmy a potřeby. Při vedení mediace se orientuji na budoucnost a budu vás podporovat, abyste společně hledali nejlepší možné řešení vaší situace, které zohledňuje zájmy vás obou.

Během mediace kladu důraz na bezpečné prostředí, důvěrnost a empatické přijetí všech emocí a různých pohledů na věc. Společně pak hledáme nové možnosti, jak palčivá témata řešit. Výsledná dohoda v maximální možné míře naplňuje zájmy všech, a proto je i velká pravděpodobnost, že ji obě strany budou skutečně dodržovat.

Mediací lze řešit prakticky veškeré spory- rodinné, obchodní, pracovní, sousedské i spotřebitelské. Stejně tak jako jakékoliv další obtížné situace, kdy uzavření dohody přináší úlevu všem zúčastněným.

Přednosti mediace

Oproti soudnímu řízení přináší mediace řadu výhod, protože stranám umožňuje:

 • dobrovolnou účast
 • soukromí a záruku uchování důvěrných informací
 • mít kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem
 • pochopit druhou stranu a sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace
 • ujasnit si potřeby, očekávání a zájmy svoje i druhé strany
 • snížit napětí a změnit soupeření na spolupráci
 • ušetřit čas i finance
 • jednat v neformálním a bezpečném prostředí
 • dosáhnout dohody, která zohledňuje zájmy a potřeby obou stran

Moje zkušenosti

Při vedení mediací propojuji své právní a psychoterapeutické vzdělání a praxi. Řadu let jsem byla součástí právního týmu v mezinárodní firmě, z toho dva roky jsem působila v multikulturním týmu v Kataru. Moje pracovní zkušenosti mě přivedly k zájmu o komunikaci a o to, jak překonat bariéry mezi lidmi a efektivně řešit konflikty. Objevila jsem mediaci jako účinný nástroj pro řešení sporů mimosoudní cestou. Po absolvování několika mediačních výcviků a úspěšném složení zkoušek na ministerstvu spravedlnosti jsem začala vykonávat mediace v AK Plavec & Partners i ve vlastní praxi. Těžím též ze své praxe psychoterapeutky i znalosti nenásilné komunikace, kterou jsem lektorovala na půdě univerzity Karlovy.

Více k mé kvalifikaci najdete v sekci O mně.

Chci se objednat