Kurzy

Na mých kurzech dostanete prostor k setkání sám/sama se sebou i s ostatními. Skupina dává možnost vytvořit atmosféru poznání, sdílení a vzájemné inspirace.

Ekosystém naděje

8.-9.3.2024

Metodický kurz: Jak využít environmentální žal jako spojence na cestě k odolnosti

Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Dnešní svět je plný dynamických změn. Postupující klimatická krize, klesající biodiverzita a do toho okolo nás probleskují sociální i ekonomické problémy. Tyto krizové situace mohou probouzet spoustu emocí, nejistot, pochybností a polarizaci v nás samých i ve společnosti.

Na kurzu budeme zkoumat, jak náročné prožitky spojené s krizí využít jako spojence k rozvíjení odolnosti i regeneraci nás samých, komunit i světa.

„Líbí se mi žití. Někdy jsem byl divoce zoufalý, zkroušený, plný zármutku, ale skrze to všechno stále zcela jistě vím, že jen být naživu je velká věc.“ — z knihy Agatha Christie

Kurz bude veden jak sebezkušenostně, tak metodicky, abyste vše, co zažijete, uměli použít při své práci s druhými. Pomocí prožitkových cvičení, sdílení, práci s tělem a symptomy nebo imaginací se naučíte vytvářet nové postoje k měnícímu světu.
Našimi základními východisky pro práci budou gestalt psychoterapie a procesově orientovaná psychologie. Při individuálních a skupinových aktivitách v seminární místnosti a na zahradě využijeme nástrojů ekoterapie a principů metody Work that reconnects Joanny Macy.

Pro koho je kurz určen:
* terapeuty/terapeutky
* průvodce pracující s lidmi a skupinami, vzdělavatele v oblasti klimatické změn
* členy environmentálních organizací a klimatických hnutí, lidi zapálené do ochrany životního prostředí
Kurz oba dny začíná v 9:00 a končí v 17:00.

Setkání proběhne v Komunitním centru a zahradě Kotlaska (Nad Kotlaskou I.,180 00 Praha 8, http://www.kckotlaska.cz/).
* Jde o krásné přírodní prostředí rozmanité komunitní zahrady s pohodlným zázemím prostorné a vytopené seminární místnosti, to vše v dochozí vzdálenosti od metra.

Cena:
* 4200 Kč
* v ceně jsou náklady na místo, lektorné a drobné občerstvení

Kurz provedou lektoři a terapeuti Klidem – institut pro ekoterapii, z. ú.

*Mgr. Zdeňka Voštová
Absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii a kromě klasické psychoterapie poskytuje emocionální podporu lidem, na které doléhá tíha environmentální krize. Pravidelně na toto téma pořádá přednášky a prožitkové workshopy pro psychoterapeuty, lidi aktivní v environmentálních hnutích i pro širokou veřejnost. Věří, že emocím a vnitřnímu světu lidí je třeba věnovat péči a pozornost stejně tak jako velkým systémovým změnám a že jedno od druhého nelze zcela oddělit. Je členkou International Ecopsychology Society.

*Ing. Tomáš Hawel
Vše, co v životě dělal, souvisí s lidmi a přírodou. Nejdříve byl lesníkem v chráněných územích. Aby podpořil ochranu vzácných lesů, začal vzdělávat lidi a facilitovat komunity. Od roku 2012 se věnuje rozvoji týmů, leadershipu a řešení konfliktů pomocí zážitkové pedagogiky. Má výcvik v Somatickém koučování a je studentem druhé, závěrečné fáze Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii. Kromě koučovací a terapeutické praxe pracuje v sociálních službách.

Přihlašujte se prosím zde.

Aktivní naděje

Jak zvládat emoce, které probouzí environmentální krize

Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Praha 8

Kdy: 31.5.2024, 9-16h

Doléhá na vás tíha klimatické a environmentální krize? Jak dobře být s emocemi jako jsou bezmoc, strach, vztek, smutek, zoufalství či vina? To vše jsou legitimní reakce a prožitky s ohledem na fakt, že čelíme závažnému ekologickému rozvratu. Na tomto kurzu dostanete příležitost sdílet v bezpečném prostředí vše, co prožíváte, a tyto emoce začít vnímat jako své spojence, nikoliv nepřátele. Naději pak můžeme hledat v tom, co pro nás má smysl a propojuje nás s energií života.

Co vám může kurz nabídnout:

  • bezpečné prostředí, kde se můžeme dotýkat toho, co ve vás vyvolávají environmentální výzvy současné doby
  • prožitek sounáležitosti ve skupině a vědomí, že v tom nejste sami
  • možnost napojit se na své vnitřní i vnější zdroje
  • prostor pro hledání vize, v jakém světě si přejete žít
  • zkoumání cest, jakým způsobem můžete tyto vize můžou spoluvytvářet a v čem spočívají vaše jedinečné dary
  • rozvíjení laskavosti k sobě samotné/mu i svým prožitkům

Cena: 2400 Kč. Byla-li by pro vás cena překážkou, napište. Cena zahrnuje program a pronájem prostor.

Přihlašujte se prosím zde.

Pokud máte zájem o tento kurz pro vaší organizaci, kontaktujte mě prosím na z.vostova@gmail.com pro více informací.

Reference

Reference na mě jako lektorku najdete zde.